info
rulletekst
diskutér

Takk til


Tone Mongstad

Anne Mongstad

Helene Luhr

- for verdifulle innspel på alt frå facebookchat til bryllaupskjolar

<3


Vidar Flak

- for tolmod og gode innspel på design

<3


Veronica Gjøvåg

Randi D Aamodt Espegren

- for twist-eting og modellering

<3


Universitet i Bergen

Forelesar Leonardo Flores

Mine medstudentar

- for ein spanande haust som har muleggjort dette prosjektet

<3


Facebook

iPhone

- for inspirasjon og kommunikasjonsmulegheiter

<3


freevintagedigistamps

- for scrapbookbakgrunnar til analysen av brudekjolane

<3


flickr

idealweddingdresses

- for bilete av brudekjolar

<3


Dette sitatet fann eg i notatboka mi

Det er ei veldig fri oversetjing av noko eg las i O magazine.

(ein eller annan gong)

- takk Oprah

<3


YouTube

Laura Marling

Ben Howard

Katzenjammer

- for musikk og inspirasjon

<3

Alle som har komme med innspel og delt av erfaringar

<3

Kodet av


Sunniva Relling Berg

ved hjelp av TextWrangler


<3

Teikningar av


Sunniva Relling Berg

ved hjelp av penn og papir og fargeblyantar


<3

Tekst av


Sunniva Relling Berg

ved hjelp av Microsoft Word


<3

Og sånn


kunne ein halde på, men eg kan stoppe her.

Spørsmål kan sendast på e-post til post @ sunnivaberg punktum no


<3

Til alle oss som er interessert i kjærleik


Hell og lykke!


<3